Soutěž - pravidla

Pořadatelem soutěže je fyzická osoba Vojtěch Pechač se sídlem Ke Hvězdárně 1475, 391 02, Sezimovo Ústí, identifikační číslo: 06869572, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Tábor (dále jen „pořadatel“ nebo „organizátor“).

Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky.

Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 22.6.2018 do 6.7.2018 (dále jen „soutěžní období“). Po dobu trvání soutěže bude vybrán 1 výherce.

Výhrou je cestovatelské tričko (1 ks) z webu https://shop.cultures.cz.

Principem soutěže je vložit pod soutěžní příspěvek na https://www.facebook.com/cultures.cz komentář, do kterého účastníci soutěže napíší, které 3 ikonky na tričku by na cestách využívali nejvíce. Pořadatel vybere nejoriginálnější komentář a autor tohoto komentáře bude výhercem 1 ks cestovatelského trička z https://shop.cultures.cz.

Vyhodnocení soutěže proběhne 7.7.2018, mezi účastníky soutěže, kteří přidali pod soutěžní příspěvek komentář do 6.7.2018 do 20:00 hodin. Výherce budeme po ukončení soutěže kontaktovat.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je ta Pořadatelem stanovená. Pořadatel nenese odpovědnost za případy, kdy si Účastník cenu nepřevezme nebo nemůže převzít. V takových případech Účastník ztrácí na cenu nárok.

Organizátor nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Výhercům nevzniká právo Výhry reklamovat.

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí a platí zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo zablokovat jakéhokoliv účastníka soutěže a vyřadit ho ze soutěže bez udání důvodu. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky soutěže, či soutěž ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webové stránce soutěže.